پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیة الله کعبی

الموقع الإعلامي لمکتب آیة الله الشیخ عباس الکعبي

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیة الله کعبی

الموقع الإعلامي لمکتب آیة الله الشیخ عباس الکعبي

پایگاه اطلاع رسانی  دفتر آیة الله کعبی

آیة الله کعبی فقیه و حقوق دان برجسته کشور و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده مردم شریف استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری است. این پایگاه به اصرار و درخواست دوستداران ایشان در اردیبهشت ماه 1394 تاسیس گردید. أغلب مطالب این پایگاه تولیدی هستند و به ندرت و در مورد مطالب خاص از اخبار دیگر خبرگزاری ها با توجه به اهمیت مطلب استفاده می گردد. این پایگاه توسط دفتر آیة الله شیخ عباس کعبی در اهواز اداره می گردد.
______________________________
کانال تلگرام: https://t.me/alkaebi
صفحه اینستگرام: akaabi_ir

بایگانی
آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیة الله کعبی؛ صبح امروز همایش بصیرتی فرماندهان بسیج از نواحی استان خوزستان در اهواز برگزار گردید. آیة الله کعبی نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در این همایش سخنرانی کردند. 

گزیده سخنرانی ایشان به این شرح است .


سلوک فرماندهان بسیج


قال الله تعالی في محکم کتابه و مبرم خطابه:

ﻣُﺤَﻤَّﺪٌ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﺍﻟَّﺬﻳﻦَ ﻣَﻌَﻪُ ﺃَﺷِﺪَّﺍﺀُ ﻋَﻠَﻲ ﺍﻟْﮑُﻔَّﺎﺭِ ﺭُﺣَﻤﺎﺀُ

ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﺗَﺮﺍﻫُﻢْ ﺭُﮐَّﻌﺎً ﺳُﺠَّﺪﺍً ﻳَﺒْﺘَﻐُﻮﻥَ ﻓَﻀْﻼً ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﺭِﺿْﻮﺍﻧﺎً

ﺳﻴﻤﺎﻫُﻢْ ﻓﻲ ﻭُﺟُﻮﻫِﻬِﻢْ ﻣِﻦْ ﺃَﺛَﺮِ ﺍﻟﺴُّﺠُﻮﺩِ ﺫﻟِﮏَ ﻣَﺜَﻠُﻬُﻢْ ﻓِﻲ

ﺍﻟﺘَّﻮْﺭﺍﺓِ ﻭَ ﻣَﺜَﻠُﻬُﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺈِﻧْﺠﻴﻞِ ﮐَﺰَﺭْﻉٍ ﺃَﺧْﺮَﺝَ ﺷَﻄْﺄَﻩُ ﻓَﺂﺯَﺭَﻩُ

ﻓَﺎﺳْﺘَﻐْﻠَﻆَ ﻓَﺎﺳْﺘَﻮﻱ ﻋَﻠﻲ ﺳُﻮﻗِﻪِ ﻳُﻌْﺠِﺐُ ﺍﻟﺰُّﺭَّﺍﻉَ ﻟِﻴَﻐﻴﻆَ ﺑِﻬِﻢُ

ﺍﻟْﮑُﻔَّﺎﺭَ ﻭَﻋَﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَ ﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤﺎﺕِ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺓً

ﻭَ ﺃَﺟْﺮﺍً ﻋَﻈﻴﻤﺎ


توفیقی شد تا در ایام عزاداری آقا ابا عبدالله خدمت شما فرماندهان عزیز پایگاههای بسیج برسم.

ای کاش مجال بود و جلسه طوری اداره می شد که بتوانیم صمیمی تر گفت و گو کنیم اما خواسته شد که در باب سلوک فرماندهان مواردی را ذکر کنیم.

بر اساس آیه 29 سوره فتح سلوک فرماندهان را بیان می کنیم إنشاءالله.


سلوک یعنی رفتار، روش و شیوه اقدام و برنامه و عمل و فرمانده کسی است که مجموعه ای را تحت مدیریت دارد چه فرماندهان پایگاههای بسیج  و چه مجموعه محله های شهری.

سلوک فرماندهان یعنی نحوه برخورد و رفتار با مخاطبان چه خاص بسیج چه عموم مردم که این سلوک و بر خورد فرماندهان بسیج به دو بخش تقسیم می شود؛ نظامی و عقیدتی سیاسی و معنوی.

 سلوک نظامی رفتار مبتنی بر سازمان و مراتب نظامی و عمل به بخش نامه ها و ایین نامه ها و داشتن برنامه نظامی است تا بسیجی و نظامی آمادگی کامل داشته باشند و  در روز مبادا از اقشار گوناگون و بسیج استفاده شود که این فعلا مورد بحث ما نیست. 


سه عنصر سلوک معنوی یک فرمانده بسیجی


فرمانده بسیجی علاوه بر سلوک نظامی و آمادگی همیشه سلوکی معنوی نیز  باید داشته باشد.

 سلوک معنوی فرمانده حد اقل مبتنی بر سه عنصر پایه ای است. 

اگر فرمانده این سه را نداشته باشد نمی توان اسمش را فرمانده بسیجی گذاشت.

عنصر اول: تعهد دینی است یعنی ایمان عمیق و مبتنی بر این ایمان انگیزه هانیز باید قوی شود و افراد اخلاص داشته باشند و در کارها دارای انگیزه باشند.

عنصر دوم: بصیرت درونی؛ بصیرتی باطنی مبتنی بر تقوا و حلال و حرام الهی.

 مجموعه احکام فقه را بشناسد و عمل کند و از حرام پرهیز کند و به واجبات عمل کند.

اهل دعا و توسل هم باشد.

 تقوا داشته باشد و از خود پاسداری کند و بسیج خود و نفسش باشد. قوای درونیش را بسیج کند تا مرتکب گناه و خطا نشود.

این دو عنصر مهمند. ایمان تعهد دینی ایجاد می کند و تقوا بصیرت باطنی به وجود می آورد.

سوم: توکل و اعتماد  بر خدای متعال.

که این مورد خود پایه استقلال طلبی و دشمن ستیزی بر اساس توکل و اعتماد بر خدا و نفی سلطه بیگانه است و شعار مرگ بر آمریکا و نفی سلطه استکبار برگرفته از این عنصر توکل بر قدرت لا یزال الهی است.


بسیجی باید معتقد باشد که  «لله جنود السماوات و الارض»

 باید معتقد باشد «ان القوة لله جمیعا باید معتقد باشد « ِ ﻭَﻣَﺎ ﺍﻟﻨَّﺼْﺮُ ﺇِﻻَّ ﻣِﻦْ ﻋِﻨﺪِ ﺍﻟﻠّﻪِﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢِ» باید معتقد باشد و باور داشته باشد و از خود بپرسد «الیس الله بکاف عبده»


اگر کسی این سه را داشته باشد نصاب حد اقلی یک فرمانده بسیجی را دارد و اگر خدای نکرده در بخشی ضعیف باشد سلوک مناسب با فرمانده بسیج را ندارد و باید در خود ایجاد کند.


اگر بسیجی بخواهد از لحاظ نظامی هم قوی باشد باید سطح آگاهی هاش متناسب با فرمانده بسیجی باشد و اگر اینگونه نشد او را در حقیقت نمی توانیم فرماندهذبسیجی بدانیم.


بر پایه این سه عنصر که پایه سلوک معنوی یک فرمانده بسیجی است، پنج ویژگی رفتاری باید در یک فرمانده بسیجی ایجاد شود که ناشی از این سه است.


پنج ویژگی رفتاری بر پایه سه عنصر 


اولا فرمانده بسیجی باید کرامت و عزت نفس داشته باشد. یعنی شخصیت باطنی وی شخصیتی باید باشد که هیبت و شأن و منزلت بسیج را بزرگ نگه دارد و البته این  به معنای فخر فروشی نیست نه اینکه خدای نکرده متکبر باشد.  بلکه به خاطر بعضی از احتیاجات و تعامل ها سست و سهل اندیش و اهل پایین آمدن از برخی آرمانها نباشد. امیر المومنین علیه السلام می فرماید: « ﻣَﻦْ ﻛَﺮُﻣَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻧَﻔْﺴُﻪُ ﻫَﺎﻧَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺷَﻬَﻮَﺍﺗُﻪُ»

دوما: یک فرمانده بسیجی باید سعه صدر داشته باشد «آلة الرئاسة سعة الصدر» فرمانده پایگاه باید خیلی حوصله کند و تحمل داشته باشد هر چه انسان شرح صدر و تحملش بیشتر باشد قدرت مدیریتیش هم بیشتر می شود. الم نشرح یعنی در سایه شرح صدر مشکلات حل می شود و جایگاه برتر وبالاتری می دهند رب اشرح... شرح صدر باعث گشایش می شود 

شرح صدر به معنای تحمل قدرت جذب و صبر بر ناملایمتی ها است به زبان امروزی ها ظرفیت باید داشته باشد و یکی از راههای بالا بردن ظرفیت تقویت بینش است و تکلیف محور باشیم خود خوری نکنیم

فرمانده اگر سعه صدر نداشته باشد همیشه در بحران به سر می برد.


انسان باید بایستد فرسوده و خسته نشود و راه را ادامه دهد مشعل فروزان بسیج را و پرچم برافراشته اسلام، در سایه بسیج را با عزت و قدرت نگه دارد. مشکلات ممکن است زیاد شوند اما مثل انقلاب اسلامی باید باشیم که در انقلاب اسلامی با وجود موانع، بحرانها و مشکلات، شعاع انقلاب بیشتر شد.

شکر گذاری:

 یک فرمانده باید زبان تشکر هم داشته باشد. تشویق کند و احسنت بگوید و حتی کسانی که مثلا گشت می دهند به خانه هاشان سر بزند ضمن اینکه اهل عفو و گذشت هم باشد. همه انسانها به خدا قوت نیاز دارند.

 ایثار و فداکاری:

 اصلا بسیج بر پایه ایثار و فداکاری قرار داده شده فرمانده پایگاه نباید مسائل خود را مقدم کند. عضو بسیج اگر ببیند فرمانده اش منفعت خود را می خواهد متاثر و سرخورده می شود اما اگر درس فداکاری دهد افراد بسیج هم فداکار می شوند. که این ویژگی رزمندگان اسلام است.


ویژگی بعدی  صبر و مقاومت یعنی تحمل سختی ها و ادامه راه 

 «ﻗﺎﻝ ﻗﺪ ﺍﺟﯿﺒﺖ ﺩﻋﻮﺗﮑﻤﺎ ﻓﺎﺳﺘﻘﯿﻤﺎ ﻭ ﻻﺗﺘﺒﻌﺎﻥ ﺳﺒﯿﻞ ﺍﻟﺬﯾﻦ ﻻﯾﻌﻠﻤﻮﻥ »


«ﺇِﻥَّ ﺍﻟَّﺬﻳﻦَ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺭَﺑُّﻨَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺛُﻢَّ ﺍﺳﺘَﻘﺎﻣﻮﺍ ﺗَﺘَﻨَﺰَّﻝُ ﻋَﻠَﻴﻬِﻢُ ﺍﻟﻤَﻼﺋِﻜَﺔُ ﺃَﻟّﺎ ﺗَﺨﺎﻓﻮﺍ ﻭَﻻ

ﺗَﺤﺰَﻧﻮﺍ ﻭَﺃَﺑﺸِﺮﻭﺍ ﺑِﺎﻟﺠَﻨَّﺔِ ﺍﻟَّﺘﻲ ﻛُﻨﺘُﻢ ﺗﻮﻋَﺪﻭﻥ »


آیه 29 سوره فتح


این پنج خصوصیت ناشی از تقوا و تعهد و عهد با خدا است.

همه این وسژگی ها از آیه 29 سوره فتح استفاده می شود.

 نمونه اکمل سلوک فرماندهی سلوک پیامبر اسلام محمد مصطفی و یاران خاصش است. 

آیه می فرماید: «اشداء علی الکفار» و با این عبارت توصیف را آغاز می کند.

 

نمی فرماید مدیران ارشد پیامبر نماز و روزه شان خوب است.  بلکه مهترین ویژگی را روحیه انقلابی کفر ستیز و ضد استکباری بیان می کند. این خصوصیت هم با سلوک نظامی و هم آمادگی روحی و معنوی و ایمانی به دست می آید.

بعد می فرماید رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا 

یعنی در حیات اجتماعیشان

اهل نماز جمعه و جمعه ها نیز هستنند و اشاره آیه تنها به عبادت فردی نیست.

اهل تلاش برای تحصیل رزق و روزی هستند «رضوانا» تکلیف محورند از چهره ها وشخصیتهای جذاب و معنوی،  از سیما آنها ایمان پیدا است در تورات اینچنینند.

 اما در انجیل مانند کشتزاری هستند که دانه هایش به تدریج ریشه می زند شکوفه می شوند و  رشد می کنند، غلیظ می شود  و ساقه ها روی پا می ایستد به گونه ای که خود کشاورزها متعجب می شوند.

این  اشاره است که آنچنان رشد و ارتقاء می یابند که اسلام و پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم نیز  به انها مباهات می ورزند و افتخار می کندد.

مثل انقلاب که طوری رشد  که بزرگان انقلاب به فرزندان و مردان در میدان امروز افتخار می کنند

در آیه مبارکه نتیجه «لیغیضوا» آمده است 

یعنی همه اینها برای عصبانیت کفار و  قاطعیت با آنها است که این طبعا در نتیجه ایمان و سلوک معنوی به دست می آید.

همه اینها به دو ویژگی پایه ای بر می گردد «وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات»

به هر جهت یکی از آیات بسیار مهم ره گشا و بیانگر سلوک معنوی فرماندهان آیه 29 سوره فتح است.

امروز این سلوک معنوی در بسیجی های نمونه مدافع حرم به وفور دیده می شود.

یاد کنم از شهید عسکری فر اینطور که گفتند عضو ستاد نماز جمعه فعال فرهنگی اهل نماز طوری که به طوری که نماز صبحش در مسجد جامع خرمشهر هیچ وقت ترک نمی شد. تلاش بصیرت داشت و بعد میبینید می رود و در دفاع از اسلام شهید می شود.

کسی که با خدا معامله کند دیگر خودش مطرح نیست « ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠّﻪَ ﺍﺷْﺘَﺮَﻯ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﺃَﻧﻔُﺴَﻬُﻢْ ﻭَﺃَﻣْﻮَﺍﻟَﻬُﻢ ﺑِﺄَﻥَّ ﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟﺠَﻨَّﺔَ . ﻳُﻘَﺎﺗِﻠُﻮﻥَ ﻓِﻲ

ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠّﻪِ ﻓَﻴَﻘْﺘُﻠُﻮﻥَ ﻭَﻳُﻘْﺘَﻠُﻮﻥَ»


جهاد فرمانده بسیج


یک. فرمانده بسیجی مجاهد است. جهاد از جهد به معنای خستگی ناپذیری و تلاش و به کار بردن همه توانایی ها و ظرفیت ها در راه خدا است. اگر کسی بخواهد خودش مطرح شود و به نان و نوایی برسد بعضا می گویند هم خودمان هم اسلام و به قول معروف:  هم خدا و هم خرما ر

چنین کسی اخلاص بسیجی را ندارد یک مجاهد در راه خدا مخلص است «بالإخلاص یکون الخلاص»

 شاخص فرماندهان بسیج را باید مورد مطالعه قرار دهیم  داستان و مورد و نمونه  از بسیجی های نمونه ذکر کنیم. شهیدان را الگو قرار دهیم  و در بین خود بیان کنیم.


فرماندهی پایگاه یعنی فرمانده و نماینده انقلاب و اسلام در محله ای که پایگاه هست.

 

همه باید تلاش کنیم در میدان عمل این خصلت ها را ایجاد کنیم.


افراد منفی در محله از طریق فشار اجتماعی که بر اثر کار فرهنگی ایجاد می شود،  باید عوض شوند.

فکر کنید شما به خط زده اید و خودتان را باید جمع و جور کنید و مدیریت کنید و هر طور شده کار ها را پیش ببرید.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی